Puhtauspassi-verkkokurssi

350,00 

Kuvaus

Puhtausalan perusosaaminen nopeasti ja ketterästi  

Puhtauspassin avulla yrityksesi voi kouluttaa henkilöstöä puhtausalan tehtäviin nopeasti ja ketterästi verkkokurssien avulla. Puhtauspassin sisältö sopii mainiosti myös oppilaitosten osakokonaisuuksien opiskeluun. 

Puhtauspassi soveltuu henkilöille, jotka aloittavat työskentelyn puhtausalalla, kuten esimerkiksi laitoshuoltajille, toimitilahuoltajille, siivoojille tai palveluvastaaville. Puhtauspassi toimii hyvin alkuperehdytyksessä, joten se on erinomainen väline kesätyöntekijöiden perehdyttämiseen. Puhtauspassi on mainio apu myös tiimivastaaville ja perehdyttäjille. 

Puhtauspassi -osaamiskokonaisuuden verkkokurssit ovat hyvin käytännönläheisiä. Ne sisältävät tekstiä, kuvia, harjoituksia, pohdintoja ja animaatiota, jotka auttavat oppien soveltamisessa omaan työhön ja oppimiseen. Kunkin verkkokurssin suorittamiseen verkkokurssin osasta riippuen menee aikaa noin 30 – 75 minuuttia. Kokonaisuuteen on arvioitu tehokasta opiskeluaikaa n. 4 tuntia. Oppimisen kannalta kannattaa kursseja kuitenkin opiskella omaan tahtiin osissa, keskeyttää ja jatkaa taas seuraavalla kerralla siitä, mihin jäit. Suosittelemme asian omaksumisen vuoksi, että käytät rauhallista aikaa kurssien läpikäymiseen.

Osaaminen todennetaan testillä

Puhtauspassin voi suorittaa helposti itse tai perehdyttäjän kanssa verkossa tai tarvittaessa työn ohessa. Osaaminen todennetaan verkkokurssin suoritusten jälkeen testillä, jonka avulla oppija voi todentaa hallitsevansa perusasiat ja aloittaa työskentelyn turvallisesti. Puhtauspassi-testi on valvottu testi. 

Puhtauspassi sisältää verkkokurssit:

 • Siivouksen perusteet
 • Perussiivous
 • Tiimityö
 • Perehdytys
 1. Siivouksen perusteet: Verkkokurssi antaa perusteet siivouksen perusasioihin. Se auttaa ymmärtämään siivouksen peruselementit, omaa roolia siivoustyössä ja siivoustyön toteuttamista hygieenisesti ja ergonomisesti. Kurssi keskittyy siivouksen perusosaamisen kannalta keskeisiin asioihin ja menetelmiin ja käy niitä läpi esimerkkien kautta.
 2. Perussiivous: Verkkokurssi antaa perusteet perussiivousosaamiselle ja ymmärrystä tarpeen mukaisen, suunnitelmallisen perussiivouksen toteuttamiseen. Kurssi auttaa myös ymmärtämään perussiivouksen elementit, omaa roolia siivoustyössä ja perussiivoustyön toteuttamista hygieenisesti, työturvallisesti ja ergonomisesti.
 3. Perehdytys: Verkkokurssi auttaa onnistuneen perehdytyksen ymmärtämisessä ja toteuttamisessa. Onnistunut perehdytys sisältää hyvää suunnittelua, lainsäädännön velvoitteiden toteutumista sekä monimuotoisuuden ja oppimisen ymmärtämistä. Perehdytys kuuluu niin  uudelle työntekijälle kuin nykyisille toimintatapoja tai tehtävää vaihtavalle työntekijälle. 
 4. Tiimityö: Verkkokurssissa tutustutaan tiimityön etuihin, hyvän tiimityön elementteihin ja miten sinä itse voit vaikuttaa hyvään tiimihenkeen. Tiimityöllä on omat kehitysvaiheensa, joita pääset harjoituksissa miettimään oman tiimisi kautta. Parhainta tulosta tekevät tiimit, joissa on erilaisia ihmisiä erilaisilla vahvuuksilla. Samalla se haastaa meitä ymmärtämään erilaisuuden vahvuutta, psykologisen turvallisuuden ja avoimuuden merkitystä hyvälle tiimityölle.

Kenelle?

 • Organisaatioille, jotka haluavat varmistaa henkilöstönsä puhtauden perusosaamisen.
 • Organisaatioille, jotka haluavat innostavan ja nopean tavan uusien henkilöiden perehdytykseen.
 • Ohjaajille ja työpaikkakouluttajille, jotka perehdyttävät ja ohjaavat puhtauspalvelualan työntekijöitä.
 • Organisaatioille, jotka haluavat innostavan tavan henkilöstönsä tiimitaitojen valmentamiseen 
 • Oppilaitoksille puhdistus- ja kiinteistöpalvelujen opetukseen.

Verkkokurssikokonaisuuden tavoitteet mm.

 • Ymmärrät oman roolisi puhtauden ja hygienian tuottajana.
 • Tunnistat eri likatyyppejä ja tiedät, miten niitä poistetaan eri puhdistusmenetelmillä.
 • Tunnistat myös, mitkä tekijät vaikuttavat lian puhdistumiseen erilaisilta pinnoilta.
 • Ymmärrät esivalmistellun siivouksen periaatteet ja merkityksen.
 • Ymmärrät tarpeenmukaisen perussiivouksen ajatuksen.
 • Hyödynnät koneellisia ja digitaalisia menetelmiä mahdollisimman paljon kohteen mukaan.
 • Ymmärrät hygieenisten, työturvallisten ja ergonomisten työtapojen merkityksen omalle hyvinvoinnillesi sekä ympäristölle.
 • Ymmärrät, mitä perehdytyksellä tarkoitetaan ja mihin sitä tarvitaan
 • Ymmärrät, mitä tiimillä tarkoitetaan ja mikä tekee hyvän tiimin.
 • Tunnistat, miten voit omalla toiminnallasi vaikuttaa hyvään tiimihenkeen.

Verkkokurssin sisältö

 • Siivoukseen liittyvä työ- ja ympäristöturvallisuus
 • Ammattisanasto, likatyypit ja puhdistuksen osatekijät
 • Siivousvälineet ja –tekstiilit sekä pyykkihuolto
 • Esivalmisteltu siivous ja siivousmenetelmät
 • Puhdistusaineet, pH ja annostelu
 • Siivoustyön toteuttaminen ja työtapahygienia
 • Ergonomia siivoustyössä
 • Yleistä perussiivouksesta
 • Mitä on perussiivous ja miten suunnitelmallisuus sekä digitaalisuus auttavat perussiivouksessa
 • Erilaiset pintamateriaalit
 • Erilaiset pintamateriaalit ja niiden hoito-ohjeet
 • Perussiivouksen aineet, välineet ja menetelmät
 • Perussiivouksessa käytettävät siivousaineet, välineet ja koneet sekä siivousmenetelmät
 • Turvallisuus ja ympäristö
 • Perehdytysprosessi
 • Perehdytykseen liittyvät lait ja säädökset
 • Perehdytysprosessin eteneminen
 • Onnistuneen perehdytyksen merkitys
 • Onnistunut perehdytys
 • Onnistuneen perehdytyksen elementit ja parhaat toimintatavat
 • Käytännön vinkkejä ja työkaluja sekä perehdyttäjälle että perehtyjälle
 • Tiimityön etuja
 • Toimiva tiimityö
 • Minä tiimin jäsenenä & tiimin roolit
 • Tiimin muodostumisen vaiheet

Verkkokurssin hinta

Henkilökohtainen lisenssi

 •  hinta on 350 € (sis. alv 24 %, hinta ilman arvonlisäveroa 282,25 €).
 • Käyttöoikeus on kuusi (6) kuukautta tilauspäivästä.
 • Huom! Erillisinä verkkokursseina ostettuna 440 €, sis. alv 24%.

Yrityslisenssi (sisältää 11 lisenssiä)​

 • 878 € jäsenille / 975 € ei-jäsenille  + alv 24 %. Käyttöoikeus on 12 kk
 • Lisätunnukset 70 € jäsenille / 78 € ei-jäsenille + alv 24 % / tunnus.​

Tilaa kurssi [email protected].

Kun olet opiskellut kaikki 4 verkkokurssia, voit osallistua Puhtausala ry:n järjestämään testitilaisuuteen. Testi on valvottu ja valvojina toimivat Puhtausala ry:n hyväksymät kouluttajat. Valvotut testit järjestetään etänä verkon kautta. 

Testi sisältää 25 kysymystä ja sinulla testitilaisuudessa kaksi yrityskertaa läpäistä testi. Testin läpäisee, kun 80 % vastauksista on oikein. Hyväksytyn testin suorituksesta saa todistuksen suoraan suorittajan sähköpostiin. Todistus on voimassa viisi vuotta (5 v).

 • Verkossa suoritettavan testin hinta on  35 eur + alv 24 %

Lisätiedot

Vaihtoehdot

Henkilökohtainen lisenssi 350 €, Yrityslisenssi (sisältää 5 tunnusta) 1612 €, Oppilaitoslisenssi (sisältää 5 tunnusta) 1240 €