Perehdyttäminen ja tiimityö verkkokurssi

Perehdyttäminen ja tiimityö

Ohjaajille, esimiehille ja kaikille, jotka perehdyttävät toisia työssään. Työryhmien ja tiimien vetäjille ja vastuuhenkilöille.

Kurssin sisältöä voidaan käyttää tukimateriaalina Lähiesimiehen ammattitutkinnon perusteiden opiskelussa Lähiesimiehenä toimiminen -tutkinnon osassa

sekä Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan ammattitutkinnon perusteiden opiskelussa Toimitilahuollon osaamisalan Työhön opastaminen -tutkinnon osassa.

Miten perehdyttäminen kannattaisi tehdä, jotta se olisi mielekäs ja mukava kokemus molemmille osapuolille? Mitä tulee tietää, jotta saa työryhmän tai tiimin toimimaan tuloksellisesti kohti yhteistä päämäärää?

SSTL Puhtausala ry:n uusi Perehdyttäminen ja tiimityö -verkkokurssi antaa valmiuksia sekä hyvään perehdyttämiseen että onnistuneeseen tiimityöskentelyyn.

Työhön perehdyttäminen alkaa jo uuden työntekijän rekrytointivaiheessa. Lähin esimies on aina pääasiallisessa vastuussa työntekijöiden perehdyttämisestä työturvallisuuslain mukaan, vaikka usein perehdyttäjä voi olla esimerkiksi kokeneempi työkaveri. Perehdyttäminen on parhaimmillaan antoisa ja monin tavoin palkitseva tehtävä. Perehdyttäjän ammattitaito pääsee loistamaan, kun taitojen ja tietojen avulla perehdytettävä pääsee kiinni tehtäviinsä. Myös uusia hienoja työkaveruuksia voi syntyä tämän prosessin aikana.

Perehdyttäminen on jatkuva, koko työsuhteen mittainen prosessi. Uusi työntekijä perehdytetään työtehtäviin ja talon tapoihin ja samalla luodaan mielikuvaa uudesta työpaikasta. Perehdyttäminen sisältää sekä työpaikkaan että työyhteisöön perehtymistä. Perehdyttäminen ei ole kertaluontoinen tapahtuma, se ei lopu työn oppimiseen vaan jatkuu aina työtehtävän tai työkohteen vaihtuessa, uusien työvälineiden, -koneiden tai menetelmien muuttuessa. Perehdyttäminen on siis pitkäjänteistä toimintaa ja tehtävään kannattaa suhtautua sen vaatimalla huolellisuudella!

Kurssi on kaksiosainen ja sen ensimmäinen osa Perehdyttäminen antaa valmiuksia seuraavien asioiden oppimiseen:

 • Perehdyttämistä koskevat lait ja säädökset
 • Perehdyttämisen määritelmä ja siihen valmistautuminen
 • Perehdytystilanteen tärkeimmät asiat, perehdytystaitojen kehittäminen, palautteen antaminen ja vastaanottaminen
 • Työnopastuksen viisi vaihetta
 • Erilaisten oppimistyylien huomioiminen perehdytystilanteessa
 • Hyvän perehdytyksen hyödyt
 • Hyvä perehdyttäminen luo pohjan myös hyvälle tiimityölle. Tiimityökulttuuri on osa nykyaikaista työyhteisön toimintaa. Tiimi voi olla iso tai pieni. Kaikkien tiimien toimintaperiaate on kuitenkin saavuttaa yhteisesti sovittu päämäärä, joka tukee koko tiimin ja organisaation ydintoimintaa. Tiimin vetäjien vastuulla on saada tiimiin sopivasti erilaisia henkilöitä ja johtaa tiimiä kohti sovittua päämäärää.

Kurssin toinen osa Tiimityö on suunnattu esimiehille ja erilaisten tiimien vetäjille sekä vastuuhenkilöille. Kurssi antaa valmiuksia seuraavien asioiden oppimiseen:

 • Organisaation, johtamisen ja työyhteisön jäsenen merkitys hyvän tiimityön syntymisessä ja toiminnassa
 • Tiimin muodostumisen kuusi vaihetta: muotoutumis-, myrsky-, oppimis-, suoritus-, huipputiimi- ja hajoamisvaiheet
 • Tiimin jäsenten erilaiset roolit ja niiden piirteet tiimityössä
 • Tiimityön tekemisen edut työyhteisölle ja sen jäsenille

Verkkokurssin avulla opiskelu on joustavaa, sen voi käydä läpi myös osissa, eikä kouluttautumisesta tule matka- tai muita kuluja. Kurssin myötä voi varmistua siitä, että valmiudet tuloksekkaaseen perehdyttämiseen ja toimivaan tiimityöhön ovat olemassa.

Materiaalin käyttöaika on 6kk sen aloituksesta ja materiaalin voi käydä läpi niin monta kertaa kuin haluaa, myös osissa. Kurssi toimii hyvin sekä pöytäkoneella että mobiililaitteilla.

Materiaali sisältää videoita, niiden tekstikoosteet sekä linkkejä lisätietoihin.

Kurssi on jaettu moduuleihin:

Perehdyttäminen

Moduuli1: Perehdyttämistä koskevat, lait ja säädökset
Moduuli 2: Toiminta ennen perehdyttämistä
Moduuli 3: Toiminta perehdyttämistilanteessa
Moduuli 4: Työnopastuksen viiden askeleen menetelmään
Moduuli 5: Erilaisten oppijoiden huomioimiseen perehdytystilanteissa
Moduuli 6: Miksi kannattaa perehdyttää hyvin

Tiimityö

Moduuli 1: Toimivan tiimityön lähtökohdat ja perustaminen
Moduuli 2: Tiimin muodostumisen eri vaiheet
Moduuli 3: Tiimin jäsenten roolit, vahvuudet ja haasteet
Moduuli 4: Tiimityöskentelyn edut

Sisällön videomateriaalin kokonaiskesto on 1,5 h. Materiaalit ovat saatavilla myös ppt-esityksenä, lisäksi molempien osioiden lopusta löytyy kokoelma hyödyllisiä linkkejä.

 

Hinnat:

Henkilökohtainen lisenssi 90 € (sis. alv, hinta ilman arvonlisäveroa 72,60 €) / 6kk käyttöaika. Voit ostaa lisenssin alla olevasta linkistä ja saat materiaalin käyttöösi vaikka heti. Ota yhteyttä [email protected] niin saat laskun ja tunnukset, kun lasku on maksettu.

Yritys- tai oppilaitoslisenssi (sis. 5 tunnusta) 340 € + alv. / 6kk käyttöaika. Ota yhteyttä [email protected] niin saat laskun ja tunnukset, kun lasku on maksettu.

Kuvaus

Perehdyttäminen ja tiimityö

Ohjaajille, esimiehille ja kaikille, jotka perehdyttävät toisia työssään. Työryhmien ja tiimien vetäjille ja vastuuhenkilöille.

Kurssin sisältöä voidaan käyttää tukimateriaalina Lähiesimiehen ammattitutkinnon perusteiden opiskelussa Lähiesimiehenä toimiminen -tutkinnon osassa

sekä Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan ammattitutkinnon perusteiden opiskelussa Toimitilahuollon osaamisalan Työhön opastaminen -tutkinnon osassa.

Miten perehdyttäminen kannattaisi tehdä, jotta se olisi mielekäs ja mukava kokemus molemmille osapuolille? Mitä tulee tietää, jotta saa työryhmän tai tiimin toimimaan tuloksellisesti kohti yhteistä päämäärää?

SSTL Puhtausala ry:n uusi Perehdyttäminen ja tiimityö -verkkokurssi antaa valmiuksia sekä hyvään perehdyttämiseen että onnistuneeseen tiimityöskentelyyn.

Työhön perehdyttäminen alkaa jo uuden työntekijän rekrytointivaiheessa. Lähin esimies on aina pääasiallisessa vastuussa työntekijöiden perehdyttämisestä työturvallisuuslain mukaan, vaikka usein perehdyttäjä voi olla esimerkiksi kokeneempi työkaveri. Perehdyttäminen on parhaimmillaan antoisa ja monin tavoin palkitseva tehtävä. Perehdyttäjän ammattitaito pääsee loistamaan, kun taitojen ja tietojen avulla perehdytettävä pääsee kiinni tehtäviinsä. Myös uusia hienoja työkaveruuksia voi syntyä tämän prosessin aikana.

Perehdyttäminen on jatkuva, koko työsuhteen mittainen prosessi. Uusi työntekijä perehdytetään työtehtäviin ja talon tapoihin ja samalla luodaan mielikuvaa uudesta työpaikasta. Perehdyttäminen sisältää sekä työpaikkaan että työyhteisöön perehtymistä. Perehdyttäminen ei ole kertaluontoinen tapahtuma, se ei lopu työn oppimiseen vaan jatkuu aina työtehtävän tai työkohteen vaihtuessa, uusien työvälineiden, -koneiden tai menetelmien muuttuessa. Perehdyttäminen on siis pitkäjänteistä toimintaa ja tehtävään kannattaa suhtautua sen vaatimalla huolellisuudella!

Kurssi on kaksiosainen ja sen ensimmäinen osa Perehdyttäminen antaa valmiuksia seuraavien asioiden oppimiseen:

 • Perehdyttämistä koskevat lait ja säädökset
 • Perehdyttämisen määritelmä ja siihen valmistautuminen
 • Perehdytystilanteen tärkeimmät asiat, perehdytystaitojen kehittäminen, palautteen antaminen ja vastaanottaminen
 • Työnopastuksen viisi vaihetta
 • Erilaisten oppimistyylien huomioiminen perehdytystilanteessa
 • Hyvän perehdytyksen hyödyt
 • Hyvä perehdyttäminen luo pohjan myös hyvälle tiimityölle. Tiimityökulttuuri on osa nykyaikaista työyhteisön toimintaa. Tiimi voi olla iso tai pieni. Kaikkien tiimien toimintaperiaate on kuitenkin saavuttaa yhteisesti sovittu päämäärä, joka tukee koko tiimin ja organisaation ydintoimintaa. Tiimin vetäjien vastuulla on saada tiimiin sopivasti erilaisia henkilöitä ja johtaa tiimiä kohti sovittua päämäärää.

Kurssin toinen osa Tiimityö on suunnattu esimiehille ja erilaisten tiimien vetäjille sekä vastuuhenkilöille. Kurssi antaa valmiuksia seuraavien asioiden oppimiseen:

 • Organisaation, johtamisen ja työyhteisön jäsenen merkitys hyvän tiimityön syntymisessä ja toiminnassa
 • Tiimin muodostumisen kuusi vaihetta: muotoutumis-, myrsky-, oppimis-, suoritus-, huipputiimi- ja hajoamisvaiheet
 • Tiimin jäsenten erilaiset roolit ja niiden piirteet tiimityössä
 • Tiimityön tekemisen edut työyhteisölle ja sen jäsenille

Verkkokurssin avulla opiskelu on joustavaa, sen voi käydä läpi myös osissa, eikä kouluttautumisesta tule matka- tai muita kuluja. Kurssin myötä voi varmistua siitä, että valmiudet tuloksekkaaseen perehdyttämiseen ja toimivaan tiimityöhön ovat olemassa.

Materiaalin käyttöaika on 6kk sen aloituksesta ja materiaalin voi käydä läpi niin monta kertaa kuin haluaa, myös osissa. Kurssi toimii hyvin sekä pöytäkoneella että mobiililaitteilla.

Materiaali sisältää videoita, niiden tekstikoosteet sekä linkkejä lisätietoihin.

Kurssi on jaettu moduuleihin:

Perehdyttäminen

Moduuli1: Perehdyttämistä koskevat, lait ja säädökset
Moduuli 2: Toiminta ennen perehdyttämistä
Moduuli 3: Toiminta perehdyttämistilanteessa
Moduuli 4: Työnopastuksen viiden askeleen menetelmään
Moduuli 5: Erilaisten oppijoiden huomioimiseen perehdytystilanteissa
Moduuli 6: Miksi kannattaa perehdyttää hyvin

Tiimityö

Moduuli 1: Toimivan tiimityön lähtökohdat ja perustaminen
Moduuli 2: Tiimin muodostumisen eri vaiheet
Moduuli 3: Tiimin jäsenten roolit, vahvuudet ja haasteet
Moduuli 4: Tiimityöskentelyn edut

Sisällön videomateriaalin kokonaiskesto on 1,5 h. Materiaalit ovat saatavilla myös ppt-esityksenä, lisäksi molempien osioiden lopusta löytyy kokoelma hyödyllisiä linkkejä.

 

Hinnat:

Henkilökohtainen lisenssi 90 € (sis. alv, hinta ilman arvonlisäveroa 72,60 €) / 6kk käyttöaika. Voit ostaa lisenssin alla olevasta linkistä ja saat materiaalin käyttöösi vaikka heti. Tilaa tästä [email protected] niin saat laskun ja tunnukset.

Yritys- tai oppilaitoslisenssi (sis. 5 tunnusta) 340 € + alv. / 6kk käyttöaika. Tilaa tästä [email protected] niin saat laskun ja tunnukset.